31 maart, 2007

Pom Wolff

aftrap

Aan de opkomende dichter Johanna Geels

men neme een hoofd

men neme het hoofd van johanna
men zet johanna op een stoel
nadat men deze stoel op de middenstip heeft geplaatst
van - laten we zeggen van het ajax-stadion

men neme een hakmes
men slaat op het hoofd van johanna om te proberen
vervolgens hakt men het hoofd van johanna’s lichaam af
het mes kent ook een scherpe kant
men neme het hoofd

en legt het hoofd op de middenstip
men laat johanna gewoon zitten
men neme op de koop toe
dat de mensen zeggen: dat kan niet

men ontkleedt johanna tot haar taille
ze is er zelf toch niet meer bij - met haar hoofd
men neme het hakmes opnieuw in de hand
men make een keuze
kiest men voor de linkerborst
dan slaat men de linkerborst eraf
kiest men voor de rechter dan de rechter

men verlaat het ajax-stadion
om een kroketje te eten


Titel: Je bent erg mens Auteur: Pom Wolff Uitgeverij: Holland ISBN: 90 251 0980 224 opmerkingen:

Anoniem zei

De kroketten in dit stadion
doen vergeten wie er won.

Adriaan Krabbendam zei

Zeg, Pom, deze is wel érg makkelijk.

gottfried zei

blijft deze shit nog lang staan?

De redactie zei

Op verzoek van Bart FM Droog hebben we twee hekeldichten van zijn hand verwijderd van deze site, naar aanleiding van de plaatsing van dit gedicht. Droog wees ons op de volgende pagina en stelt dat het niet ethisch verantwoord is het gedicht van Wolff te plaatsen. De lezer velle zijn eigen oordeel. De redactie acht zichzelf vooralsnog niet gerechtigd het gedicht van Wolff te verwijderen. Het gedicht is een literaire uiting. Het eventueel onethische schuilt in de uitingen en gedragingen eromheen. Niet alle dreigementen, aantijgingen en beledigingen op internet kunnen als "literatuur" verdedigd worden. Dit gedicht wel.

gottfried zei

Redactie, het eventuele onethische zijn niet de uitingen die door het gedicht worden opgeroepen, maar is het gedicht zelf. Dat u het literatuur noemt doet in dit geval niet ter zake.

Valse Noot A zei

Tja...daarover verschillen we van mening Gottfried. Het gedicht lastert niet, roept niet op tot (realistische) criminele handelingen. Het is wel agressief. Maar agressie is niet per definitie onethisch.

Bart FM Droog zei

Dit gedicht kan op geen enkele wijze meer als 'literatuur' verdedigd worden. Het is een als gedicht vermomde stalktekst.

Ik heb de laatste dagen wat nader onderzoek naar deze tekst verricht, en ontdekte dat de tekst 'Aftrap' een structureel onderdeel is van een macabere treitercampagne is: ik vond het op zeven
verschillende internetpagina's - wat op zich al bizar is.

Het heeft op meer pagina's gestaan. Nuchtere redacties, die in de gaten
kregen wat het eigenlijk voor een tekst is, hebben die tekst
verwijderd en/of Wolff heeft zelf die tekst verwijderd/laten
verwijderen, na het protest van Johanna Geels bij diens werkgever, in 2006. In ieder geval heeft hij het toen van z'n eigen site verwijderd - ik ve4rmoed uit angst om door zijn werkgever op 'heterdaad' betrapt te worden.

In 2007 hervat Wolff de campagne tegen Johanna Geels: de publicaties
van 'Aftrap' op www.pomgedichten dateren uit dit jaar. Bij de
plaatsing van die tekst op de Valse Noot zet Wolff er expliciet bij dat
het voor Johanna Geels bedoeld is - waarmee elke twijfel over het doel
van 'Aftrap' is weggenomen.

Johanna Geels vertelt in een reactie op De Contrabas hoe ze tegen 'Aftrap' aankijkt: dat de redactie van De Valse Noot weigert A + B op te tellen en de enige logische conclusie te trekken (namelijk het verwijderen van de zieke tekst) is te zot voor woorden.

Geels is overigens niet de enige die door Wolff op een zeer kwalijke manier middels internetpublicaties het leven zuur gemaakt wordt; zie ook http://www.epibreren.com/rs/DossierPomWolff/qq.html

De redactie zei

Nee, dat klopt niet. Het gedicht werd al in 2004 op de planken gebracht, toen er geen sprake was van een conflict tussen Geels en Wolff. In de bundel "Je bent erg mens" gaat het gedicht duidelijk over een geliefde of ex-geliefde. Drie pagina's verder in deze bundel komt de dichter er zelfs expliciet op terug. Verder heeft Wolff het gedicht ook wel eens voorgedragen met "Verdonk" op de plaats van "Johanna". Dus nee, het gedicht is niet speciaal voor Johanna geschreven als onderdeel van een stalkcampagne. Het is geschreven als autonoom kunstwerk. Pas achteraf heeft Wolff de naam van Johanna Geels eraan verbonden.

Bart FM Droog zei

2004? Zie deze pagina voor ondermeer de vraag of het uit 2004 of 2005 stamt. Maar op zich doet het er niet toe wanneer 'Aftrap' geschreven is, waar het om gaat is hoe die tekst wordt gebruikt, of, zo men wil, misbruikt.

Kort samengevat: Wolff gebruikt 'Aftrap' in een nu al twee jaar durende treitercampagne tegen Johanna Geels. De publicatie van die tekst alhier is deel van die campagne. Wie dat niet inziet is ziende blind.

Bart FM Droog zei

Vandaag nader onderzoek gedaan naar wat 'stalking' precies is. Het gedrag van Wolff jegens Geels e.a. past precies binnen de omschrijving van typisch stalkgedrag.

De wet zegt daarover dit:

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie (bron: www.slachtofferhulp.nl).

Jullie als redactie weten inmiddels wat er gaande is, ergo: met het handhaven van de publicatie van de gewraakte tekst zijn jullie medeplichtig aan 'belaging', zoals stalking in de wet genoemd wordt.

Valse Noot A zei

Een treitercampagne op internet is nog niet hetzelfde als stalking. Er wordt erg veel getreiterd op internet, ook (of vooral?) op literaire sites. Stalking gaat verder: "inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer", zoals je zegt. Dan moet er wettig gezien sprake zijn van zoiets als volgen en aanspreken, bv overal posten waar het slachtoffer post, of mailtjes sturen, of herhaaldelijk lastigvallen in de fysieke wereld. Wij zijn er vooralsnog niet van overtuigd dat daar sprake van is. En dit gedicht is daar sowieso geen voorbeeld van.
Dat neemt niet weg dat een campagne zoals de jouwe het treiteren op internet zou kunnen verminderen, wat op zich een goede zaak is. Wel eigenaardig daarbij is dat je zelf een treitercampagne tegen Pfeijffer hebt gevoerd. Het valt me op dat de mensen die klagen over wangedrag op internet, vaak mensen zijn die zelf ook anderen hebben lastigvallen. Maar goed, die vrijheid mag er zijn, zolang men niet de grenzen van het criminele overschrijdt.

Bart FM Droog zei

'Een treitercampagne op internet is nog niet hetzelfde als stalking.'

Lees s.v.p. de informatie op de pagina waarin ik in mijn voorgaande reactie als eerste naar verwijs:

'Belaging kan in allerlei verschijningsvormen voorkomen, zoals telefonisch lastig vallen, producten toesturen, achtervolgen, roddelen, maar ook geweldgebruik waaronder bedreigen, mishandelen, huisvredebreuk en intimidatie. Vaak bedient de belager zich van meerdere middelen. Praat er met objectieve anderen over of wat u overkomt normaal is of dat u kunt spreken van belaging.'

Dat in dat stukje 'per internet' (nog) niet staat wil niet zeggen dat stalken per internet niet bestaat. Ik heb vandaag een gesprek gehad met een medewerker van Slachtofferhulp - die direct snapte dat in deze zaak sprake is van stalking.

'Wel eigenaardig daarbij is dat je zelf een treitercampagne tegen Pfeijffer hebt gevoerd.'

Als iemand de moeite zou nemen de Pfeijfferpagina's die ik in 2000 en 2001 maakte daadwerkelijk te lezen, zal zien dat die niet te vergelijken zijn met wat Wolff fabriceert. Ik wijs ook op de tekst die op meerdere pagina's aldoor bovenaan voorbij rolt: 'de ultieme parodie-pagina's'.

Die pagina's stammen uit een tijd dat Pfeijffer een polemiek wilde voeren. Hij deed middels een artikel in een literair tijdschrift; mijn repliek bestond deels uit die pagina's.

Één van die pagina's is overigens geen parodie, maar bloedserieus, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Alexandra zei

de nederlandse zegswijzen zijn gelukkig nog steeds van actueel belang:

-de een zijn dood, is de ander zijn brood.
- waar twee mensen vechten, hebben twee mensen schuld.
- de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
- hand in eigen boezem steken.
- hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen.
- en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Alexandra zei

en voor de redactie:

- schoenmaker, blijf bij uw leest.

Valse Noot A zei

Wat bedoel je Alexandra? Het is onze redactionele taak om ook over ethische aspecten te denken.

Alexandra zei

zeker A, maar pas wel op voor partijdigheid. Zeker wanneer het mensen betreft die wel op deze site gepubliceerd hebben. Tuurlijk mag je je zegje doen, maar ik vind het voor een redactie niet wenselijk om zich al teveel in dit soort zaken te mengen. Dat is mijn (algemene) mening, je mag het uiteraard ook met mij oneens zijn.

Alexandra zei

en begrijp me niet verkeerd, a, met je bovenstaande reacties ben ik het wel eens. Je kunt het 'ethische' aspect van een gedicht in twijfel tekken, maar niet de dichter zelf, dunkt mij.

Alexandra zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Valse Noot A zei

nu weer iemand anders, Alexandra ...

Bart FM Droog zei

Welke redacteur modereert hier eigenlijk?

gottfried zei

Geachte redactie, hoe u het ook wendt of keert dit zijn Poms eigen woorden.


ja johanna we zijn allemaal voor de poezie en jij bent poezie geworden niet in je door de psych inmiddels wel uitbehandeld vlees maar in mijn woorden lief:

De aftrap enz.


geplaatst op DT: 21 Juli 2006, door pom wolff

Bart FM Droog zei

Gottfried, staan dat Wolff-citaat en 'Aftrap' nog steeds op www.dichttalent.nl? Zo ja, wat is het URL?

gottfried zei

Helaas verdwenen Bart.

H.S.P. Bitter zei

De zaak zit simpel in elkaar: Johanna Geels is een verdienstelijk dichter en Pom Wolff een uitgedroogd ouwe zak.

Hij zal wel een blauwtje bij haar gelopen hebben.