12 mei, 2007

E. Laurillard

Maatschappij van onderlinge verzekering tegen roemloosheid

Heeft een der leden van de club
Zijn letterkundig ei gegeven,
Dan wordt door ’t kakelen van de rest
Op schelle toon zijn lof verheven;
En, legt nu elk om beurt een ei,
En kakelen beurt’lings al de vrinden,
Dan is - dat voelt ge - in heel de club
Geen enkel roemloos lid te vinden.


(uit: Ongerijmde rijmen, Spectrum, Antwerpen, jaartal onbekend)
(spelling gemoderniseerd
)

Geen opmerkingen: